nieuwspagina

Lezing Breur Henket over het Kerkhof St Pieter Boven ; 10 oktober

dinsdag 1 oktober 2019 om 18:59 uur

HISTORIE VAN DE KERKHOVEN VAN DE VRIJE HEERLIJKHEID EN GEMEENTE SINT PIETER.

10 oktober, 12.00u

De hier begravenen (vroeger sprak men over "gezonkenen") zijn inwoners van St.-Pieter, inwoners geboortig van Maastricht, Kanne, Lixhe, Ternaaien (Lanaye) of Heugem, meestal pachters, losse arbeiders, groeve-exploitanten en blokbrekers, hoveniers, herbergiers, notabelen, kerkmeesters en ambtenaren. Door de gunstige ligging aan de Maas en aan het kanaal van Luik naar Maastricht (1847) treft men ook graven aan van schippers, brugwachters en rijksambtenaren. Vluchtelingen uit België; tijdens de Eerste Wereldoorlog woonden en enkelen overleden te St. Pieter. Na de komst van de ENCI (1926) zijn er ook veel werknemers, werkzaam geweest op deze fabriek, op dit kerkhof begraven. Verder zijn er een aantal drenkelingen begraven afkomstig van of buiten St. Pieter. Ook bevinden zich - naast de graven van dienstdoende pastoors - een aantal gemeenschapsgraven van religieuze orden op dit kerkhof. Niet katholieke inwoners van St. Pieter werden hier begraven in "ongewijde" grond, evenals ongedoopte kinderen. De nog vele aanwezige grafmonumenten uit de 19de en 20ste eeuw bepalen in hoge mate de sfeer op dit kerkhof. Opmerkelijk en bijzonder is dat op dit kerkhof veel grafmonumenten aanwezig zijn ontworpen en/of gemaakt door bekende Limburgse beeldend kunstenaars o.a. Dries Engelen, Jef Courtens, Patrick Creyghton, Jef Eymael, William Graatsma, Jeff Van Hontem, Marie José Muré, Rob Stultiens, Fons Tuinstra en Jef Wishaupt. Een kerkhof In 1752 door oorlogsomstandigheden ontstaan als een uitgeweken plek. En dit alles midden in een mooi natuurgebied.

Breur Henket.