nieuwspagina

Berichten van het Bestuur Buurtcentrum St Pieter

woensdag 22 juli 2020 om 13:56 uur


Berichten van het bestuur.

Corona het meeste gebruikte woord in 2020. Dat staat buiten kijf. Maar ook een woord dat vele gevolgen heeft voor onze maatschappij. Iedereen kan daar over meepraten, zeker als het virus je in eigen kring op welke manier dan ook geraakt heeft.

Het buurtcentrum is gesloten geweest tot juni. Iedereen heeft van ons een mail gekregen met daarin een brief en een protocol. Iedereen heeft hierop gereageerd. We wilden graag weten hoe het gaat met jullie, hoe jullie aankijken tegen jullie activiteit(en) in het buurtcentrum, wat je verwacht van de toekomst en of we jullie ergens bij kunnen helpen.

Op dit moment is de harmonie St. Pieter weer voorzichtig gestart.

Maar, iedereen die gaat beginnen moet een eigen protocol hebben voor zijn/haar deelnemers. We vergelijken dat protocol met het protocol van het buurtcentrum om te voorkomen dat er tegenstrijdigheden in zitten. Dat willen we doen voordat de activiteit start. Maar ook met het doen om onze gezondheid te bewaken.

Tevens leggen we jullie vooraf in het buurtcentrum uit hoe het nu werkt, zolang we ons hebben te houden aan de maatregelen van de regering en het RIVM.

De eigen verantwoordelijkheid van de groepen is belangrijk. Zorg er dus voor dat je eigen deelnemers niet in gevaar worden gebracht.