nieuwspagina

nieuwsbrief 5 is uit

woensdag 22 juli 2020 om 13:56 uur


Berichten van het bestuur.

Corona het meeste gebruikte woord in 2020. Dat staat buiten kijf. Maar ook een woord dat vele gevolgen heeft voor onze maatschappij. Iedereen kan daar over meepraten, zeker als het virus je in eigen kring op welke manier dan ook geraakt heeft.

Het buurtcentrum is gesloten geweest tot juni. Iedereen heeft van ons een mail gekregen met daarin een brief en een protocol. Iedereen heeft hierop gereageerd. We wilden graag weten hoe het gaat met jullie, hoe jullie aankijken tegen jullie activiteit(en) in het buurtcentrum, wat je verwacht van de toekomst en of we jullie ergens bij kunnen helpen.

Op dit moment is de harmonie St. Pieter weer voorzichtig gestart. Ook de schildersgroep in de school is weer begonnen met haar activiteit.

We hebben bericht ontvangen van Maastricht Sport, Stem des Volks , de Bridgeclubs en Tai Chi dat zij weer willen beginnen na de zomervakantie.

Maar, iedereen die gaat beginnen moet een eigen protocol hebben voor zijn/haar deelnemers. We vergelijken dat protocol met het protocol van het buurtcentrum om te voorkomen dat er tegenstrijdigheden in zitten. Dat willen we doen voordat de activiteit start. Maar ook met het doen om onze gezondheid te bewaken.

Tevens leggen we jullie vooraf in het buurtcentrum uit hoe het nu werkt, zolang we ons hebben te houden aan de maatregelen van de regering en het RIVM.

De eigen verantwoordelijkheid van de groepen is belangrijk. Zorg er dus voor dat je eigen deelnemers niet in gevaar worden gebracht.

NIEUWSBRIEF NR 5

JAARGANG 2020

www.buurtcentrumsintpieter.nl

Redactie: Rob Beaumont

e-mail: r.beaumont53@gmail.com

Beheerder: Ton Jeukens

e-mail:a.jeukens@ziggo.nl

Doelstelling Buurtcentrum

Sint Pieter:

Het buurtcentrum is er voor en door de bewoners van St.Pieter-Villapark-Jekerdal.

HUREN VAN HET BUURTCENTRUM.

Wij hanteren een sociaal tarief (€ 13,00 per uur in 2020) en een commercieel tarief (€ 26,00 per uur in 2020). Dit is afhankelijk van de soort activiteit en of de activiteit plaats vindt voor bewoners van onze wijken. Wij worden door niemand gesubsidieerd, zijn het enige buurtcentrum in Maastricht dat niet valt onder de gemeente Maastricht en haar subsidies, en zullen dus onze eigen broek moeten ophouden.

Foto’s van de maand


Aanpassingen in buurtcentrum.

Als je het buurtcentrum binnen komt doe je dat door de entreedeur. In de hal en aan het begin van de ruimte hangen dispensers om de handen schoon te maken. De kapstok mag niet worden gebruikt. Verder kom je diverse stickers tegen, wordt gevraagd om niet naar de toiletten te gaan en is de vertrekdeur de deur in de toiletten (de nooduitgang) Je komt elkaar dus niet tegen bij het naar binnen komen en naar buiten gaan. Verder is de keuken afgeschermd, die kan nog niet gebruikt worden. Wel staat op één plek achter de bar een koffie zetapparaat en waterkoker. Zo nodig dus eigen spullen meenemen (bekertjes / koffie/thee/suiker/melk etc..). We bekijken wanneer we de keuken weer open kunnen maken, afhankelijk van de richtlijnen.

Een mooie ruimte?

Alleen samen kunnen we het schoon houden, als we ons houden aan de huisregels. Vragen over gebruik van de ruimte, neem contact op met onze beheerder.

NIEUWSBRIEF NR 5

JAARGANG 2020

Activiteiten

Vanaf 16 maart tot 1 juni heeft het buurtcentrum leeg gelegen en dus ook geen inkomsten gehad. De verwachting is dat de komende periode er heel voorzichtig gestart kan worden. Maar zeker niet iedereen zal beginnen. Dat betekent dat we ook heel goed op onze centen moeten letten om de tegenslag zo klein mogelijk te maken.

Diverse zaken

Als je iemand weet die geïnteresseerd is in een biljard? Die mag gratis weggehaald worden. Tafel is in perfecte staat, incl. keus, ballen en afdekblad.

We hadden gehoopt af te zijn van opkomend grondwater. Na een aantal maanden droogte ( buiten ook….) stroomt nu bij hoosbuizen weer

water de zaal in. Dat gebeurt rechts naast de muziek installatie. Een heel vervelend probleem dat niet 1-2-3 op te lossen is. We gaan er weer ons hoofd over breken.

Kloppend Hart

Zoals het er nu na uitziet zal Kloppend Hart in augustus weer voorzichtig opstarten. We proberen te kijken welke activiteiten willen starten en hoe we hen daarbij kunnen helpen. Denk je er dus aan weer te starten, maar je weet niet hoe???? Mail ons en we denken mee.

We wensen iedereen een goede gezondheid toe en blijf de maatregelen van de overheid volgen. We zijn nog niet van dit virus af!