nieuwspagina

Nieuwsbrief 4

donderdag 14 november 2019 om 11:42 uur

NIEUWSBRIEF NR 4

JAARGANG 2020

www.buurtcentrumsintpieter.nl

Redactie: Rob Beaumont

e-mail: r.beaumont53@gmail.com

Beheerder: Ton Jeukens

e-mail:a.jeukens@ziggo.nl

Doelstelling Buurtcentrum

Sint Pieter:

Het buurtcentrum is er voor en door de bewoners van St.Pieter-Villapark-Jekerdal.

HUREN VAN HET BUURTCENTRUM.

Wij hanteren een sociaal tarief (€ 13,00 per uur 2020) en een commercieel tarief (€ 26,00 per uur 2020). Dit is afhankelijk van de soort activiteit en of de activiteit plaats vindt voor bewoners van onze wijken. Wij worden door niemand gesubsidieerd, zijn het enige buurtcentrum in Maastricht dat niet valt onder de gemeente Maastricht en haar subsidies, en zullen dus onze eigen broek moeten ophouden.

Foto’s van de maand


Een mooie ruimte?

Alleen samen kunnen we het schoon houden, als we ons houden aan de huisregels. Vragen over gebruik van de ruimte, neem contact op met onze beheerder.

NIEUWSBRIEF NR 4

JAARGANG 2020

Berichten van het bestuur.

Het coronavirus heeft ons allemaal goed in de greep. Wij hopen van harte dat iedereen gezond is en blijft en dat wij ons allemaal houden aan de afspraken die de landelijke overheid van ons vraagt. Lastig als het lang duurt, maar we willen toch ook voorkomen dat er een nieuwe tweede golf over ons heen komt.

Ook voor het buurtcentrum en haar gebruikers zijn het lastige tijden. Vanaf half maart zijn wij gesloten. Uitgangspunt voor ons zijn de richtlijnen van het RIVM en de landelijke overheid.

Dat betekent dat we geen activiteiten meer kunnen en mogen toelaten en dat het centrum er verlaten bij ligt.

Evenementen en bijeenkomsten mogen van de overheid niet georganiseerd worden voor 1 september a.s. Als je dat uiteindelijk wel gaat doen, moet je kunnen aangeven hoe je bij die activiteit o.a. de 1,5 meter in acht neemt. Schoonmaak etc. moet ook goed geregeld zijn.

In ons centrum hebben we (groten)deels ook te maken met oudere bezoekers, die tot de risicogroep behoren.

Al deze zaken bij elkaar hebben ons doen besluiten om het buurtcentrum voorlopig dicht te houden tot 1 september a.s. Maar, we blijven het nieuws goed in de gaten houden en als we eerder veilig open mogen zullen we daar direct op inspringen.

Het lijkt ons erg goed dat iedere partij die gebruik maakt van het buurtcentrum een protocol opstelt voor gebruik, uitgaande van de richtlijnen van het RIVM.

Daarnaast zijn wij benieuwd naar de ideeën en de verwachtingen van de gebruikers van ons centrum.

Hoe kijken jullie op dit moment aan tegen de situatie en waar lopen jullie tegenaan? Als je dat met ons wilt delen, kunnen we SAMEN kijken hoe we eruit komen. Want dat is onze insteek: samen deze situatie aanpakken vanuit de solidariteits- gedachte.

Wat ook speelt is de financiële situatie van zowel het buurtcentrum als van de gebruikers van het buurtcentrum/ schildersgroep. We hebben gevraagd de maand maart te betalen Voor de maand april sturen wij niemand een rekening.

Maar als we langer dicht blijven, hoe willen we dan de financiën regelen? De ene gebruiker krijgt misschien doorlopende contributie, de andere gebruikers krijgen geld per activiteit van de aanwezige bezoeker. Dat verschilt dus heel sterk. Daarom willen we graag van jullie weten of je in de financiële problemen komt als wij huur vragen ook al kun je de ruimte niet gebruiken.

Uiteindelijk zijn we er ALLEMAAL bij gebaat als iedereen overeind blijft.

Voor jullie info: we hebben met het BuurtNetWerk afgesproken samen op te trekken naar de gemeente Maastricht. We willen weten of zij de buurtcentra in de stad kunnen helpen. We realiseren ons dat wij als particuliere stichting een vreemde eend in de bijt zijn.

Wat ons betreft geldt ook hier de solidariteits-gedachte: hoe kunnen we SAMEN dit probleem aanpakken.

We roepen op: laat ons weten hoe je ervoor staat m.b.t. protocollen, financiële situatie en andere zaken die spelen!

Eind mei wil het bestuur een besluit nemen over hoe nu verder. Dan hopen we ook weer meer info van RIVM en overheid (landelijk en gemeente) te hebben.

Stuur je reactie voor 15 mei a.s. naar r.beaumont53@gmail.com. Wij laten eind mei/ begin juni weer van ons horen.

Laten we vooral goed letten op onze gezondheid. Maar niet alleen op die van onszelf, maar ook op die van de dierbaren om ons heen.

Ook als is het moeilijk houd vol! Of op zijn Mestreechs:

HAW PIN

Bestuur Buurtcentrum St. Pieter.

De gebruiker vertelt……

De contactgroep dementie is er voor mantelzorgers van mensen met dementie. Deelname aan een contactgroep biedt de mogelijkheid ervaringen te delen met mensen die in eenzelfde situatie verkeren.

Deelnemers kunnen hun persoonlijk verhaal kwijt en zorgen met elkaar delen. Hierdoor groeit de eigen deskundigheid van de mantelzorger.

Men leert in deze groep beter om te gaan met eventuele problemen.

Uitspraken van mantelzorger over de contactgroep dementie :

“De contactgroep is voor mij en uitlaatklep en klankbord voor onmacht en frustraties “

“Je kunt gezamenlijke problemen relativeren , helaas niet altijd oplossen “,

“Enige humor in de groep ontbreekt zeker niet, gedeelde smart is halve smart “.

De contactgroep wordt begeleid door een mantelzorgconsulent of ervaringsdeskundige.,

De groep vindt plaats iedere tweede donderdag van de maand van 11.15 tot 12.45 uur in het Buurtcentrum Sint Pieter

Deelname is gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :

Lilian Frusch , mantelzorgconsulent Steunpunt Mantelzorg Zuid

06-83668181

Laatste Nieuws, vacatures.

We zoeken vrijwilligers die mee willen doen als

gastheer/gastvrouw bij onze huiskamer, eens per

2 maanden een ochtend of middag.

Huishoudelijke mededelingen

In de gesloten periode blijven wij het buurtcentrum onderhouden. Stoelen/ tafels zijn aangepast zodat zij ook onder de tafels kunnen, schilderwerk is gebeurd, extra schoonmaak, groenvoorzieningen onderhouden etc.

Overleg met BuurtNetWerk Pieterbuurt.

Regelmatig vindt overleg plaats tussen het BuurtNetWerk en het buurtcentrum. Daar waar wij samen kunnen optrekken, zullen we dat niet nalaten.

Een voorbeeld ervan is geweest de oproep via het parochieblad aan mensen die hulp willen bieden aan anderen in deze tijd van corona en mensen die hulp nodig hebben.

Zie ook www.pieterbuurt.nl


geslaagde informatie bijeenkomst Enci Groeve 17 okt

vrijdag 23 augustus 2019 om 11:14 uur

Informatie Bijeenkomst over de ENCI groeve

Op 17 oktober hebben we een informatieve en gezellige bijeenkomst gehad in Chalet de Observant; De heer Jan de Jong, voormalig algemeen Directeur van ENCI Nederland gaf ons een mooi beeld van het verleden, heden en mogelijke opties voor de toekomst van het hele Enci-terrein. Ook naar aanleiding van vragen ontspon zich een brede discussie, waarbij als verrassend nieuws ook hier de NOx problematiek een heel zware rol speelt bij de verdere ontwikkeling van het hele gebied.

De agenda van " kloppend hart " maand maart 2020 is er weer

donderdag 28 februari 2019 om 14:11 uur

Zie voor de agenda van de maand maart 2020 de rubriek Kloppend Hart

Gastheer of gastvrouw gevraagd bij Kloppend Hart

donderdag 21 februari 2019 om 14:50 uur

OPROEP.

Het Kloppend Hart van het Buurtcentrum St. Pieter is dringend op zoek naar vrijwilligers die een rol willen vervullen als gastheer/ gastvrouw op de donderdagochtend (10.00-13.15 uur) of donderdagmiddag (13.15-17.00 uur). Wilt u een steentje bijdragen om bv eens per maand of eens per twee maanden dit sociale initiatief in en voor onze mensen uit de wijk te ondersteunen, stuur dan een email naar Juul Hermkens (juul.hermkens@gmail.com) of neem contact op voor meer info met Juul Hermkens (06-23993306) of Rob Beaumont(06-20139102).

Bestuur Buurtcentrum St. Pieter.

gezocht: nieuwe leden Schildersgroep Maastricht

woensdag 13 februari 2019 om 11:07 uur

Schildersgroep Maastricht

Op zaterdagochtend maakt "Stichting Schildersgroep Maastricht" gebruik van het grote lokaal in de school aan de Past. Kribsweg.

Een 10-tal leden schildert daar van 9 u tot ongeveer 13.00u. Het is een hechte groep schilders, die al tientallen jaren wekelijks bij elkaar komt om te schilderen en elkaars werk te bespreken.

Momenteel zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste leden die samen met ons willen komen schilderen of tekenen.

Mochten er mensen zijn die ook al lang schilderen en graag bij onze groep komen, dan kunnen ze tijdens onze pauze rond half 11 een kijkje komen nemen.

Na kennismaking en wederzijdse informatie (we denken hierbij ook aan ’t meebrengen van reeds gemaakte schilderijen en/of tekeningen) kunnen nieuwe leden toetreden tot de schildersgroep.

Verdere informatie is ook te vinden op onze website: www.schildersgroepmaastricht.jouwweb.nl

Namens “Stichting Schildersgroep Maastricht”.

Nicole Candel-Jansen.