nieuwspagina

Workshop ICT-2

zaterdag 28 december 2019 om 18:18 uur

De eerste cursus is een geweldig succes geweest. Om die reden starten we op 16 januari a.s een tweede workshop, weer in geweldige samenwerking met studenten van de Universiteit van Maastricht. De kosten bedragen eenmalig € 10,00 voor een licentie en per keer € 2,50.

de data van de workshop zijn:

-16 januari van 14.00u - 15.30u

- 23 januari van 14.00u - 15.30u

- 30 januari van 14.00u - 15.30u

- 6 februari van 11.30u - 13.00u (let op, andere tijd)!)

- 20 februari van 14.00u - 15.30u

Neem je eigen telefoon en tablet mee!!

De deelnemers kunnen ook koffie en thee krijgen voor € 1,00 per kop. Meldt u op tijd aan, want er zijn nog maar 5 plaatsen en bij 20 deelnemers is de cursus vol. Aanmelden : r.beaumont53@gmail.com of via M: 06-20139102.

Nieuwsbrief 2 is uit!

donderdag 14 november 2019 om 11:42 uur

NIEUWSBRIEF NR 2

JAARGANG 2019

Redactie: Rob Beaumont

e-mail: info@robbeaumont.nl

Beheerder: Ton Jeukens

e-mail:a.jeukens@ziggo.nl

Doelstelling Buurtcentrum

Sint Pieter:

Het buurtcentrum is er voor en door de bewoners van St.Pieter-Villapark-Jekerdal.

HUREN VAN HET BUURTCENTRUM.

Wij hanteren een sociaal tarief (€ 12,75 per uur 2019) en een commercieel tarief (€ 25,50- per uur 2019). Dit is afhankelijk van de soort activiteit en of de activiteit plaats vindt voor bewoners van onze wijken. Wij worden door niemand gesubsidieerd, zijn het enige buurtcentrum in Maastricht dat niet valt onder de gemeente Maastricht en haar subsidies, en zullen dus onze eigen broek moeten ophouden.

Foto’s van de maand


Een mooie ruimte?

Alleen samen kunnen we het schoon houden, als we ons houden aan de huisregels. Vragen over gebruik van de ruimte, neem contact op met onze beheerder.

Berichten van het bestuur

Naar aanleiding van de eerste uitgave is een aantal positieve reacties binnen gekomen. In ieder geval hecht men er waarde aan om een nieuwsbrief te ontvangen, zodat men op de hoogte is van wat er allemaal gebeurt in het buurtcentrum.

Belangrijk om te weten is dat er meerdere huurders in het gebouw zijn. Dat betekent dat het erg prettig is als je het gebouw aflevert zoals je het aangetroffen hebt. Bij de “huishoudelijke mededelingen “hierover meer.

.

KLOPPEND HART.

Iedere donderdag tussen 09.00-17.30 uur vinden verschillende activiteiten in het kader van het Kloppend Hart. Dit is als het ware de huiskamer van St. Pieter, waar mensen uit onze buurt binnen kunnen lopen en mee kunnen doen aan diverse activiteiten. Soms gratis, soms tegen betaling.

Door de landelijke overheid wordt gepropageerd dat burgers zelf meer het initiatief moeten nemen, meer moeten participeren in de maatschappij. Vervolgens heeft men dat overgegeven aan de gemeenten. Maastricht stimuleert het gedachtegoed door het ontwikkelen en stimuleren van huiskamers, bij ons genoemd Het Kloppend Hart.

De gebruiker vertelt

In deze rubriek willen we telkens een (vaste)

huurder hun activiteiten onder de aandacht

brengen. Heb je info, geef die dan door aan

de redactie.

Half november is een cursus van 5 bijeen-

komsten gestart over ict. Er wordt uitleg

gegeven over de mobiele telefoon en de tablet.

Dit gebeurt door de studenten van de UM en

op deze manier koppelen wij op een hele

goede manier mensen uit onze wijk en

studenten aan elkaar. Afhankelijk van het

succes van deze bijeenkomsten gaan we meer

korte kleine cursussen aanbieden voor onze

buurtbewoners. De eerste blok cursussen is

“uitverkocht”. 20 Deelnemers/sters!! Een

activiteit op donderdag van het Kloppend

Hart.

Laatste Nieuws, vacatures.

We zoeken mensen die mee willen doen als

gastheer/gastvrouw bij onze huiskamer, eens per

2 maanden een ochtend of middag.

Huishoudelijke mededelingen.

-We constateren regelmatig dat vreemde mensen binnen komen wandelen om naar de ruimte te kijken. Zij blijken dan een sleutel te hebben gekregen van huurders van ons buurtcentrum. Het lijkt ons logisch dat sleutels NIET worden verspreid en zeker niet dat vreemden zomaar binnen kunnen lopen om de ruimte te bezichtigen.

-Achterlaten ruimte. Vraag aan alle gebruikers: heb je servies of glaswerk gebruikt, maak dat dan schoon in de professionele vaatwasser EN ruim het daarna op in de kasten. Vinden de volgende huurders wel net zo prettig.

Bibliotheek

In het buurtcentrum is een bibliotheek aanwezig. Iedereen kan boeken gratis komen halen op donderdag en mag er boeken brengen die hij/zij niet meer gebruikt. Tevens liggen er tijdschriften die ook meegenomen mogen worden. Je mag ze ook ter plekke lezen. Er wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van onze bieb en er zijn dus egen kosten aan verbonden.

REACTIES.

Vind je de nieuwsbrief een goed initiatief, laat het ons weten. Heb je er geen behoefte aan, laat het ons ook weten. (r.beaumont53@gmail.com)

Kloppend Hart op locatie…..

17 oktober j.l. was een zeer succesvolle middag in de groeve van de Enci waar ongeveer 30 personen bij elkaar kwamen om te luisteren naar het verhaal van Jan de Jong over de ontwikkelingen van de groeve.

Nadat eerst kort verteld werd over de start van het bedrijf, ging het vervolgens voornamelijk over de huidige stand van zaken en de mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Zeker gezien de zeer actuele PFAS en stikstof verhalen een zeer actueel thema. Boeiende bijeenkomst met veel betrokkenheid van de deelnemers. Volgend jaar misschien een rondwandeling door de hele groeve? Hoedt de website van het buurtcentrum en het parochieblad in de gaten.

Nieuwjaarstreffen.

Sinds het voorjaar is er een buurt net werk, de opvolger van

het Buurt platform.

Het buurt net werk organiseert samen met het buurt-centrum een nieuwjaarstreffen op zondag 12 januari a.s.

Tussen 15.00-17.00 uur zijn alle bewoners van onze wijken

van harte welkom en natuurlijk ook de gebruikers van ons buurtcentrum. De eerste twee consummaties zijn gratis,

daarna wordt de eigen beurs getrokken.

Het belooft een hele leuke middag te worden!!!+

HUURPRIJZEN.

De huurprijzen voor 2020 zullen weer geïndexeerd worden

volgens de landelijke norm. In december hopen we eenieder

hiervan op de hoogte te brengen.

GETALLEN…..

Tussen 01-10-2018 en 01-10-2019 bezochten 1481 mensen

Activiteiten van het Kloppend Hart.

Dat is incl. de vrijwilligers/sters.

Dat is gemiddeld 31 personen voor een donderdag.

We kregen te maken met 69 losse inlopers.

Het gehele jaar waren we slechts 4x helemaal gesloten.

We constateren een heel langzaam stijgende lijn wat betreft

bezoekersaantallen.

De aanhouder wint dus!!!!

Met dank aan de vele vrijwilligers/sters die ons van harte

ondersteunen. Zonder jullie lukt het niet!

geslaagde informatie bijeenkomst Enci Groeve 17 okt

vrijdag 23 augustus 2019 om 11:14 uur

Informatie Bijeenkomst over de ENCI groeve

Op 17 oktober hebben we een informatieve en gezellige bijeenkomst gehad in Chalet de Observant; De heer Jan de Jong, voormalig algemeen Directeur van ENCI Nederland gaf ons een mooi beeld van het verleden, heden en mogelijke opties voor de toekomst van het hele Enci-terrein. Ook naar aanleiding van vragen ontspon zich een brede discussie, waarbij als verrassend nieuws ook hier de NOx problematiek een heel zware rol speelt bij de verdere ontwikkeling van het hele gebied.

De agenda van " kloppend hart " maand januari 2020 is er weer

donderdag 28 februari 2019 om 14:11 uur

Zie voor de agenda van de maand januari 2020 de rubriek Kloppend Hart

Gastheer of gastvrouw gevraagd bij Kloppend Hart

donderdag 21 februari 2019 om 14:50 uur

OPROEP.

Het Kloppend Hart van het Buurtcentrum St. Pieter is dringend op zoek naar vrijwilligers die een rol willen vervullen als gastheer/ gastvrouw op de donderdagochtend (10.00-13.15 uur) of donderdagmiddag (13.15-17.00 uur). Wilt u een steentje bijdragen om bv eens per maand of eens per twee maanden dit sociale initiatief in en voor onze mensen uit de wijk te ondersteunen, stuur dan een email naar Juul Hermkens (juul.hermkens@gmail.com) of neem contact op voor meer info met Juul Hermkens (06-23993306) of Rob Beaumont(06-20139102).

Bestuur Buurtcentrum St. Pieter.